Din innsats for andre teller

Dette intervjuet ble først publisert i magasinet «Borte bra hjemme best» av den internasjonale demokratiske ungdomsorganisasjonen Lightup Norge og Press -Redd Barna Ungdom.

Kristendommen er grunnlaget for naturvitenskap

Det er forbløffende at flere mener kristendom ikke er forenlig med vitenskapen. Det er faktisk fornuftig å mene at kristen tro gir et fornuftig grunnlag for å drive naturvitenskap, i motsetning til det grunnlaget ateistene bygger sin vitenskap og kunnskap på.

Vi er generasjon fryktløs

Hva om vi kunne forme denne generasjonen til ikke å hete «generasjon perfekt» eller «generasjon prestasjon», men «generasjon fryktløs» eller «generasjon frihet»?

Vi må mene, synes og tro

Nå må vi slutte å bruke uttrykket «jeg tenker at …». Det er en måte å unngå å stå for en tydelig mening. Uttrykket «jeg tenker» har fått betydningen «tror» og «mener» når vi diskuterer, og er i samtale med andre. Når du tenker at kampen mot mobbing i skolen er viktig, så mener du det…

Ungdommen nå til dags

 Hva engasjerer deg akkurat nå? – Det som engasjerer meg mest, er tidenes største utfordring, en stadig økende ulikhet globalt og her hjemme i Norge. Åtte rike menn eier like mye som 3,6 milliarder mennesker til sammen. Økende ulikhet bidrar til å svekke en hardtarbeidende middelklasse som drømmer om å kunne bestemme over sitt eget…

Unge må engasjere seg

24. oktober markeres FN-dagen, og den feires over hele verden. Markering av FN-dagen er en påminnelse om at visjonen om en mer rettferdig, miljøvennlig og fredelig verden ikke er mer enn summen av det alle de 193 medlemslandenes blir enige om. FN-dagen feires 24. oktober hvert år, og er FNs bursdag. Vi feirer det FN…

Delingsøkonomi er fremtiden

Stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked. Vi som er født mellom starten av 1980-tallet og årtusenskiftet blir kalt millenniumgenera-sjonen. Vi bidrar med å endre, utvikle og utfordre det tradi-sjonelle arbeidslivet. Vi har introdusert en ny måte å tjene penger på gjennom delingsøkonomi. Vi ønsker å dele mye…