Listhaugs retorikk mot pakistanske ungdommer

På Facebook har Frps partileder Sylvi Listhaug valgt en retorikk som snakker om pakistanske ungdommer og ikke til dem. Listhaug har derfor tatt seg friheten til å gi oss litt «allmennkunnskap» om holdningene til våre pakistanske og norske ungdommer. De samme ungdommene våre som spiller fotball sammen, studerer sammen og snakker sammen. I et lengre Facebook-innlegg tirsdag 28.juni har Listhaug…

Arbeiderpartiet utvikler barnehagetilbudet i Trondheim

Arbeiderpartiet vil at kvaliteten i barnehagetilbudet skal utvikles gjennom prosjekter som gir kommunens barnehageansatte faglig påfyll og mer kunnskap om barns oppvekst og utvikling. Det satses på prosjekter som skal utvikle kunnskap og kvalitet i barnehagetilbudet i Trondheim kommune. Kommunedirektøren arbeider med en ny helhetlig modell for å organisere det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen. Barnehagen…

Dette skal gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere

Et utvidet introduksjonsprogram til flyktninger skal bidra til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere. Introduksjonsprogrammeter et heltidsprogram for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente. Programmet skal kvalifisere flyktninger til utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. Programmet tilbyr blant annet norskopplæring, grunnleggende opplæring i samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Dette  har stor betydning for kommunens integreringsarbeid fordi introduksjonsprogrammet og norskopplæring bidrar…

Ingen barn skal møte en stengt barnehageport

Tirsdag 7. desember hadde Adresseavisen et oppslag om at barnehagesjefen Ella Ingdal i Trondheim kommune har stengt avdelinger i flere kommunale barnehager, barn har blitt sendt hjem på grunn av høyt sykefravær og mangel på vikarer i barnehagen.  Barn som har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen skal ikke bli sendt hjem av Trondheim kommune. En stengt…

Barnehagen og skolen må drive systematisk arbeid mot mobbing

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag i forrige uke Handlingsplan mot mobbing, vold og trakassering. Mobbing påvirker skolemiljøet og trivselen til den som blir utsatt for mobbing, et dårlig skolemiljø kan ha negativ påvirkning på faglige prestasjoner i læringsmiljøet. Konsekvensene av mobbing kan også være at den som utsettes for mobbing utvikler fysisk og psykiske plager. Symptomene…

Jeg er en sjelden barnehageansatt. 10 prosent menn er dårlig rekruttering!

Barnehagen må gjenspeile det samfunnet som barna lever i. Barn har behov for å erfare at menn er gode rollemodeller, dyktige pedagoger og omsorgsfulle voksne i barnehagen. Kun én av ti ansatte i grunnbemanningen i barnehagen er menn. Det til tross for at i over 20 år har norske myndigheter siden 1997 hatt et nasjonalt mål om 20 prosent…

Arbeiderpartiet vil ha ungdom i arbeid og utdanning!

Inkludering av unge i arbeids- og samfunnsliv er Arbeiderpartiets viktigste valgkampsak. Akkurat nå er våre største samfunnsutfordringer at 100.000 unge er verken i skole eller jobb. En av ti unge faller utenfor arbeidsliv og utdanning, viser tallene fra SSB. Den unge generasjonen har det veldig tøft nå, de trenger et ordentlig samfunnsløft!  I juni var det…

Ap ønsker sommertilbud fylt med lek og læring

Først og fremst ønsker vi å applaudere våre ansatte, barn og unge og foreldre etter et krevende år med pandemihåndtering, kohorter og perioder med hjemmeskole og stengte barnehager. Takk til våre ansatte i oppvekstsektoren, for deres evne til å være kreative som få, med gode opplegg i både skole, barnehage og barne- og familietjenesten. En applaus…

Vis «Generasjon Utøya» til alle elever på ungdomsskolen!

I bystyremøte onsdag 28. april stilte jeg spørsmål til ordføreren: «Kommunen skal planlegge 10-årsmarkering av terroren 22. juli. I forbindelse med markeringen: Ønsker Trondheim kommune å tilrettelegge for at ungdomsskoleelever kan få se dokumentarfilmen «Generasjon Utøya», slik at skoleelevene kan lære om terrorangrepet?» Torsdag var det førpremiere på dokumentarfilmen, som er tildelt Human-prisen for beste norske dokumentar….