Jonas, hvem skal gjenspeile meg med flerkulturell bakgrunn i din regjering?

Jeg har innvandrerbakgrunn, omtrent 19 prosent av innbyggerne i Norge har innvandrerbakgrunn. Som bystyrepolitiker for Ap med innvandrerbakgrunn, mangler jeg statsråder og statssekretærer som jeg identifisere meg med i en Arbeiderparti regjering. Hadia Tajik (Ap), har flerkulturell bakgrunn med foreldre fra Pakistan, hun gikk av som arbeids- og inkluderingsminister i mars i fjor. Og sist…

Kanskje er det for tidlig å bli erklært ufør i så ung alder

Adresseavisen har snakket med unge som ble uføre før de fylte 30 år, Silje-Marie Steindal (35) og Ida-Johanne Slåttli (24) er noen av de som har delt om sitt liv som ung ufør. Den gode velferdsstaten vår som skal omfavne og være til for de av oss som trenger den mest, opplever utfordringer med en boom…

Jeg stiller til valg for 4 nye år i bystyret

Jeg er utrolig takknemlig for tilliten. Det er en stor glede å bli valgt av Trondheim Arbeiderparti som bystyrekandidat på 11.plass på kommunevalglista til valget i 2023. Jeg stiller til valg for fire nye år i bystyret, det er så mye jeg har lyst til å gjøre for mangfoldet og fellesskapet, håper at velgerne bestemmer…

Barna trenger kompetanse og kvalitet i barnehagen

Norges eneste høyskole som kun utdanner barnehagelærere i Trondheim fyller 75 år, gratulerer så mye til Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Høgskolen har bidratt med å heve kompetansen i barnehagen. Gjennom regional kompetanseutvikling (ReKom)tilbyr lærere fra Dronning Mauds Minne og Nord universitet kompetanseutvikling til ansatte i barnehager. Fremover skal Trondheim kommune styrke kompetansen og derfor har kommunen som mål at…

Listhaugs retorikk mot pakistanske ungdommer

På Facebook har Frps partileder Sylvi Listhaug valgt en retorikk som snakker om pakistanske ungdommer og ikke til dem. Listhaug har derfor tatt seg friheten til å gi oss litt «allmennkunnskap» om holdningene til våre pakistanske og norske ungdommer. De samme ungdommene våre som spiller fotball sammen, studerer sammen og snakker sammen. I et lengre Facebook-innlegg tirsdag 28.juni har Listhaug…

Arbeiderpartiet utvikler barnehagetilbudet i Trondheim

Arbeiderpartiet vil at kvaliteten i barnehagetilbudet skal utvikles gjennom prosjekter som gir kommunens barnehageansatte faglig påfyll og mer kunnskap om barns oppvekst og utvikling. Det satses på prosjekter som skal utvikle kunnskap og kvalitet i barnehagetilbudet i Trondheim kommune. Kommunedirektøren arbeider med en ny helhetlig modell for å organisere det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen. Barnehagen…

Dette skal gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere

Et utvidet introduksjonsprogram til flyktninger skal bidra til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere. Introduksjonsprogrammeter et heltidsprogram for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente. Programmet skal kvalifisere flyktninger til utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. Programmet tilbyr blant annet norskopplæring, grunnleggende opplæring i samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Dette  har stor betydning for kommunens integreringsarbeid fordi introduksjonsprogrammet og norskopplæring bidrar…

Ingen barn skal møte en stengt barnehageport

Tirsdag 7. desember hadde Adresseavisen et oppslag om at barnehagesjefen Ella Ingdal i Trondheim kommune har stengt avdelinger i flere kommunale barnehager, barn har blitt sendt hjem på grunn av høyt sykefravær og mangel på vikarer i barnehagen.  Barn som har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen skal ikke bli sendt hjem av Trondheim kommune. En stengt…

Barnehagen og skolen må drive systematisk arbeid mot mobbing

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag i forrige uke Handlingsplan mot mobbing, vold og trakassering. Mobbing påvirker skolemiljøet og trivselen til den som blir utsatt for mobbing, et dårlig skolemiljø kan ha negativ påvirkning på faglige prestasjoner i læringsmiljøet. Konsekvensene av mobbing kan også være at den som utsettes for mobbing utvikler fysisk og psykiske plager. Symptomene…