Tenk deg om. Og gjør noe med dine egne og dine venners rasistiske fordommer.

Tenk deg om. Og gjør noe med dine egne og dine venners rasistiske fordommer.

Mitt navn er Leon Bafondoko, jeg er født i Kongo og har vokst opp i Norge. Jeg har en annen etnisitet og hudfarge enn deg, av den grunn betyr ikke det at jeg ikke er kvalifisert til å søke jobb og bli ansatt på din arbeidsplass.

Ifølge en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) sier fire av ti unge voksne med innvandrerbakgrunn at de har opplevd diskriminering. Vi har utfordring når etterkommere av innvandrere som er født og oppvokst i Norge, opplever like mye diskriminering som foreldrene. Blant annet betyr det at diskriminering foregår over flere generasjoner. Det betyr også at både innvandrer foreldre og barn med minoritetsbakgrunn opplever å stå utenfor det norske samfunnet på grunna av diskriminering.

Rasistisk diskriminering skjer i Norge i dag. Norsk rasisme er skjult fordi mye av rasismen finner sted i arbeidslivet. Arbeidsgivere i Norge er ikke generelt rasistiske, men det eksisterer mye forskning som viser at etniske minoriteter blir diskriminert i arbeidslivet. Rasisme i Norge er når arbeidsgiver ikke innkaller kvalifiserte innvandrere til jobbintervju. Vi har rasisme i Norge når det spiller en rolle for en arbeidsgiver om den som søker jobb heter Bafondoko og er fra Kongo eller Andersen fra Norge. Rasisme eksisterer i arbeidslivet når titusenvise innvandrere med universitets- eller høyskoleutdanning har lav sosial mobilitet fordi de arbeider ufrivillig i lavlønnsyrker som de er overkvalifiserte for. Akademiske innvandrere diskrimineres fra å være i stillinger som de er kvalifisert for, det gir flere milliarder i kostnader på velferdsbudsjettene.

Arbeidsgivere skal vurdere alle arbeidssøkere på bakgrunn av utdanning og kvalifikasjoner, ikke på etnisitet og hudfarge. Det eksiterer mange undersøkelser som viser at innvandrere blir diskriminert når de søker jobb, derfor innførte regjeringen i fjor et forsøk med anonyme jobbsøknader i staten. Forsøket skal forsøke å bidra til å øke sannsynligheten for å bli innkalt til intervju og forebygge rasistiske, diskriminerende holdninger hos arbeidsgiver.

Rasisme i arbeidslivet gjør at noen innvandrere ikke er i lønnet arbeid og får ikke anledning til å betale skatt til fellesskapet. Å ekskludere noen på grunn av etnisitet og hudfarge, gjør at Norge ikke evner å utnytte hele den verdifulle kompetansen som er i arbeidslivet. Diskriminering av innvandrere i arbeidslivet gjør at innvandrere opplever lite tilhørighet i vårt samfunn. På grunn av rasistisk diskriminering har vi et parallellsamfunn. De lever i det norske samfunnet – men de lever ikke med oss, de blir ekskludert.

Rasisme er når du eller dine venner er fordomsfull og mener på generelt grunnlag at innvandrere er ressurssvake mennesker som ikke er hardtarbeidende og ikke mestrer utdanning. Du viser mistillit og tilegner en gruppe mennesker negative egenskaper. Å undervurdere ressursene slik, på bakgrunn av etnisitet og hudfarge, er rasistiske holdninger.

Etterkommere av innvandrere, altså de som er født og oppvokst i Norge, de tar ambisiøse utdanningsvalg. Studie fra institutt for samfunnsforskning i Oslo viser at alle norsk-indiske kvinner mellom 26 og 35 år, har nesten én av fem fullført medisinutdanning. Til sammenlikning blir bare én av 100 kvinner med norskfødte foreldre i samme aldersgruppe leger.

Etterkommere av innvandrere velger ofte lengre profesjonsfag som for eksempel medisin og odontologi, men de er også ofte underrepresentert i yrkene. I dag er befolkningen med innvandrerbakgrunn mer enn 900 000 personer, det er nesten 18 prosent av alle som bor i Norge. Da er det unaturlig at andel i ulike yrker ikke gjenspeiler andelen kvalifiserte arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Vi må fortsette å arbeide for at profesjonene skal være representative slik at de gjenspeiler befolkningen.

Vi må inkludere og utnytte ressursene som innvandrere er i arbeidslivet. Rettferdig representasjon vil løfte kvaliteten og styrke fagfeltet i form av at flere får delta med sin spisskompetanse og med nye ideer. Arbeidsgivere må slutte å diskriminere kvalifiserte innvandrere slik at flere kan delta, være i relevant arbeid og skape økonomiske verdier som gjenspeiler deres utdanning.

Rasistiske fordommer og diskriminering beriker ikke det norske arbeidslivet. Innvandrere, norsk økonomi og velferdsstaten, alle taper på at arbeidslivet ikke gjenspeiler mangfoldet. 

Jeg vil ha et bedre norsk samfunn som inkluderer alle og behandler alle likt. Hvis du er enig i det, da angår kampen og oppgjøret mot rasistiske fordommer også deg.

Kommentaren var på trykk i Adresseavisen onsdag 10.Juni.2020

Link

Skjermbilde Adresseavisen onsdag 10.Juni.2020
Skjermbilde Adresseavisen onsdag 10.Juni.2020