Om meg

Fra Kongo til Norge

Jeg ble født i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) i 1998 da det var krig i landet, og kom til Norge som kvoteflyktning i 2002 da jeg var fire år gammel. Moren min døde tidlig av sykdom, så jeg ble derfor adoptert av min onkel. Vi kom til Norge og bosatte oss i Klæbu i Trøndelag.  På grunn av vold i mitt barndomshjem ble jeg plassert i en kongolesisk fosterfamilie i Trondheim og jeg fikk, blant annet, fotballspiller Mushaga Bakenga som fosterbror.

Leon Jr

Alle mine år på barne- og ungdomsskolen gikk jeg på den kristne friskolen Tomasskolen Trondheim kristne grunnskole. Og i 2017 fullførte jeg videregående ved Tiller videregående skole.

Starten på min politiske interesse

Det politisk motiverte terrorangrepet på Utøya 22. juli vekte min politiske interesse og engasjement. I en alder av 13 år forstod jeg at jevnaldrende ungdommer som trodde på noe, som hadde tydelige meninger, viljen til å engasjere seg i samfunnet vårt ble drept på grunn av det de trodde på som AUF-ere.

Det at 69 mennesker ble drept på bakgrunn av politisk tilhørighet og meninger vekket noe spesielt i meg. Da jeg var 13 år  i 2012,  meldte jeg meg inn i AUF. Jeg har bakgrunn som tidligere Nestleder i Trøndelag AUF og Nestleder i AUF i Trondheim.

Bilde 12.09.2016, 21.29.44_preview

Min turbulente oppvekst har også vært med å engasjere meg politisk. Jeg fortalte dette i et intervju til trd.by:

– Det at jeg er fosterbarn og har hatt en tung barndom, der jeg har opplevd vold, har ikke vært så enkelt. Det er noe som har preget meg, og kommer alltid til å ligge i meg. Det er også en av grunnene til at jeg engasjerer meg mest for de sårbare i samfunnet, og jobber for dem som behøver å bli sett og hørt, forklarer Leon Bafondoko (19) til Trd.by.

Troen på Jesus

Jeg tror, deler og lever etter verdiene til verdens mest innflytelsesrike mann: Jesus. I sin korte levetid strakte Jesus seg ut til absolutt alle i samfunnet, syke, slaver, fanger, fattige og rike. Han ga dem alle en ukrenkelig verdi. Jesus er mitt forbilde. Han så behov andre mennesker rundt seg hadde, og han dekket de.

Foto. Døpt 04.05.2013

Jeg fant mine forklaringer og viktige svar om livet, i en bok som er skrevet for rundt 2000 år siden: Bibelen. Jeg har ikke gjort min tro på Jesus til en privatsak, fordi mennesker som bekjenner seg til et livssyn har ikke mulighet til å slå av og på troen sin. For meg er troen på Jesus min grunnleggende identitet som menneske.

Troen har gitt meg viktige holdninger og verdier. Jesus har gitt meg en mening med livet, håp og mange svar på viktige spørsmål som jeg har reflektert over.

Preke

Kristenarvens betydning er fremdeles aktuell på individnivå, men har også bidratt til å danne det verdigrunnlaget vi har i vesten og i Norge.

En ung stemme 

Jeg har opparbeidet meg evnen til å se det som er aktuelt i samfunnet. De sakene som engasjerer meg deltar jeg med diskusjon og argumenterer som har vist seg å ha stor gjennomslagskraft. Jeg skrev mitt første innlegg på trykk da jeg var 15 år gammel. Jeg har siden da blitt en erfaren skribent og har, i skrivende stund,  over 50 artikler ut i media-Norge.

Jeg har løftet frem ulike problemstillinger, vært en kritiker og har utfordret samfunnet på en rekke temaer som barnevern,sosial ulikhet,utenforskap, utdanning og innlands- og global fattigdom. Jeg tror at min mangeårige innsats for en mer kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt har bidratt til å løfte takhøyden i det offentlige ordskiftet.

Mål om flere unge inn i debatten

Jeg har etter beste evne prøvd å vise et engasjement og å endre samfunnet til det bedre for alle, men spesielt for barn og ungdom. Jeg har også utviklet mitt engasjement ved at jeg har tatt på meg ansvar med å inkludere andre barn og unge inn i blant annet et godt psykososialt skolemiljø på skolen og i idrett.

Leon_Bafondoko_(1)

Jeg skal fortsette å gi godt begrunnende meninger samt at jeg oppfordre andre til å være tydelig med godt begrunnende meninger. Det har vært viktig for meg å være en som går foran på det å motivere ungdom til å etterleve de verdiene du tror på, tørre å tenke, si og mene noe.

Dette fordi jeg har et mål om at flere unge skal delta ytterligere i samfunnsbyggingen. Da er det viktig at vi sammen tar til oss kunnskap om hvordan vi kan være med å endre samfunnet til det bedre. Jeg er opptatt av at jeg og andre skal gjøre akkurat det på en vennlig, respektfull og imøtekommende måte.

Engasjement

Gjennom et mangeårig samfunnsengasjement har jeg fått tillit i mange ulike organisasjoner:

 • Skoleåret 14/15, var mitt første år på videregående, da ble jeg valgt til elevrådsleder og styremedlem i skoleutvalget ved Tiller videregående skole.
  Som elevrådsleder tok jeg initiativ til å fornye skolens mobbemanifest. I den anledning var jeg den første elevrådslederen som arrangerte en anti-mobbe uke i samråd med elev- og lærlingombudet i daværende Sør-Trøndelag og Akershus fylkeskommune. Anti-mobbe uken ble omtalt i NRK- midtnytt
 • Fra 2014-2015 var jeg medlem av i Ungdommens bystyre i Trondheim.
 • Fra 2015-2017 var jeg skribent og blogger i FN-Sambandets Ungdomspanel. Der skrev jeg innlegg og artikler om internasjonale spørsmål som fred, menneskerettigheter, likestilling, fattigdom, klima og miljø.
 • Fra 2015 til 2016 var jeg nestleder i AUF i Trondheim.

 

FOTO EMIL JOHANSSON NRK Drømmekolen

 • I 2017 ble jeg ansatt som foredragsholder i Aktive Fredserieser AS. I virksomheten arbeider jeg med å spre kunnskap om konfliktløsning og fredsskapende prosesser, både mellom enkeltmennesker, grupper og nasjoner.

Leon Bafondoko foto

 • I  2018 var jeg tillitsvalgt som Nestleder i AUF i Trøndelag.
 • I 2018-2019 var jeg medlem i Arbeiderpartiets oppvekstutvalg. Oppvekstutvalget har utarbeide en helhetlig og god oppvekstpolitikk for partiet.
 • I starten av 2018 opprettet jeg en humanitær organisasjon som jobber for å bedre vilkår for barn i Kongo. Den heter Jabez´ Verden. Organisasjonen startet jeg sammen med blant annet min storebror og fotballspilleren Mushaga Bakenga og flere andre engasjerte i min familie.
 • I 2018 ble jeg ansatt i Idrettsrådet i Trondheim. I Idrettsrådet arbeider jeg med integreringsarbeid samt at jeg arbeider med å tilrettelegge for at alle barn i familier som lever med lavinntekt skal få tilbud til å delta i en idrettsaktivitet  i Trondheim.
 • I 2018 ble jeg ansatt i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS.) Der jobber jeg med å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge.