Om meg

Om hjemmesiden Bafondoko.com

På min nettside vil jeg skrive innlegg og analyser om sakene som engasjerer meg. Hensikten er å løfte frem viktige verdier, argumenter, problemstillinger og sette fokus på ulike samfunnsområder som bør debatteres i det offentlige ordskiftet.

Leon_Bafondoko_(1)

Meningsinnholdet på min nettside gir utrykk for mine holdninger og skal gjennspeile retningslinjene i det etiske regelverket i vær varsom plakaten. Jeg er ansvarlig redaktør og har det personlige og fulle ansvar for mediets redaksjonelle innhold og publisering på min nettside.

Jeg er skribent og skal gi godt begrunnende argumenter og refleksjoner samt at jeg oppfordre andre i det offentlige ordskiftet til å være tydelig med godt begrunnende meninger som gjenspeiler det etiske regelverket i Vær varsom-plakaten .

Uavhengig om du er medlem av Norsk Presseforbund, oppfordrer jeg deg til å følge de etiske retningslinjene i Vær varsom-plakaten. Jeg viser til medienes felles etiske regelverk Vær varsom-plakaten fordi jeg mener det er et godt etisk regelverk som alle kan forplikte seg til å følge som et verktøy for å vurdere sin egen etikk før man kommenterer et medieinnhold. 

Det er viktig for meg å være en som går foran på det å motivere mennesker til å etterleve de verdiene du tror på, tørre å tenke, si og mene noe. Jeg er derfor opptatt av at meningsutveksling skal finne sted på en konstruktiv, vennlig, respektfull og imøtekommende måte.

Når du skal bruke din ytringsfrihet ber jeg derfor om at du avstår fra følgenede:

 • Sjikanøse ytringer, kommentarer og personangrep
 • Overdreven bruk av ufint språk og banning
 • Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det
 • Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold
 • Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget
 • Reklame eller lenker som virker salgsfremmende
 • Lenker til innsamlingsaksjoner

Ikke glem at de du diskuterer med også er dine medmennesker, de har også rett til å ytre seg. 

Jeg setter pris på engasjement og debatt rundt sakene som jeg publiserer. Vennligst hold deg til saken, og møt mine meninger med konstruktive og faktabaserte argumenter i stedet for personangrep.

I kommentarfeltet på min hjemmeside vil jeg legge til rette for en konstruktiv debatt. Jeg er ansvarlig redaktør. Derfor er det slik at jeg moderer og følger med på alle ytringer i kommentarfelt på min nettside. 

Dersom du skal kommentere på min hjemmeside skal du skrive under eget navn. Ytringer fra falske profiler, pseudonymer vil bli fjernet.

Ikke glem at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver i mine kommentarfelter og det du ytrer til meg gjennom andre kommunikasjonsplattformer. Hvis du skriver ting som bryter med juridiske bestemmelser om ærekrenkelser, privatlivets fred, trusler eller hatefulle ytringer kan du forfølges rettslig for dette, selv om jeg sletter ytringen i ettertid. Dersom du ytrer noe som bryter norsk lov, vil det av naturlige hensyn bli politianmeldt. 

Fra Kongo til Norge

Jeg ble født i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) i 1998 da det var krig i landet. Jeg kom til Norge som kvoteflyktning i 2002 da jeg var fire år gammel. Moren min døde tidlig av sykdom, jeg ble derfor adoptert av min onkel og kom med hans familie til Norge. Vi kom til Norge og bosatte oss i Klæbu i Trøndelag.  På grunn av at jeg opplevde vold i mitt barndomshjem ble jeg plassert i en kongolesisk fosterfamilie i Trondheim.

Min turbulente oppvekst har også vært med å engasjere meg politisk. Jeg fortalte dette i et intervju til trd.by (24.oktober 2017):

– Det at jeg er fosterbarn og har hatt en tung barndom, der jeg har opplevd vold, har ikke vært så enkelt. Det er noe som har preget meg, og kommer alltid til å ligge i meg. Det er også en av grunnene til at jeg engasjerer meg mest for de sårbare i samfunnet, og jobber for dem som behøver å bli sett og hørt, forklarer Leon Bafondoko (19) til Trd.by.

Leon Jr

Utdanningsbakgrunn

 • Alle mine 10-år på barne- og ungdomsskolen gikk jeg på den kristne privatskolen Tomasskolen Trondheim kristne grunnskole (2004-2014). Og i 2017 fullførte jeg tre år på studiespesialisering ved Tiller videregående skole (2014-2017).
 • Juni 2021 ble jeg tildelt bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse ved Nord universitet (2018-2021).
 • Skoleåret 2021-2022 fullførte jeg min videreutdanning i personalledelse og kompetanseutvikling (årsstudium) ved Nord universitet.
 • Fra året 2021 har jeg videreutdanning (10.studiepoeng) i kultur, fritid og frivillig arbeid ved Norges arktiske universitet (UiT) og samme år fullførte jeg min videreutdanning (10.studiepoeng) i relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv ved Høgskolen i Innlandet.

Politisk bakgrunn

I mitt politiske virke har jeg hatt en rekke toppverv sentralt i organisasjoner som DNT (Den Norske Turistforening) ung (Landsstyremedlem April. 2019-September 2019), Røde Kors (Landsrådsmedlem Røde Kors Ungdom 2016-2017), PIan International Norway (Juniorrådgiver 2015-2017) og FN-Sambandet ( Skribent og blogger FN Sambandets Ungdomspanel 2015-2017).

I min lange fartstid med tillitsverv i en rekker organisasjoner har jeg opparbeidet en bred og grundig innsikt og kompetanse i hvordan organisasjon, politikk, samfunnet og det sosiale liv fungerer, samt at jeg er en strateg og en retoriker innen kommunikasjon og politisk påvirkning. 

Starten på mitt engasjement

Min politiske bakgrunn fra  Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), startet da jeg meldte meg inn som 14 åring i 2012, ett år etter terrorangrepet på Utøya 22.Juli.2011.

Terrorangrepet på Utøya 22. juli vekket min politiske interesse og engasjement. I en alder av 14 år forstod jeg at jevnaldrende ungdommer som trodde på noe, som hadde tydelige meninger, og viljen til å engasjere seg i samfunnet ble drept på grunn av det de trodde på og det de mente som AUF-ere.

Det at 69 mennesker ble drept på bakgrunn av politisk tilhørighet og meninger vekket et samfunnsengasjement i meg. Da jeg var 14 år  i 2012,  ble jeg derfor medlem i AUF. Jeg har innehatt en rekke tillitsverv i organisasjonen og i Arbeiderpartiet. Blant annet har jeg bakgrunn som tidligere Nestleder i Trøndelag AUF og Nestleder i AUF i Trondheim.

Bilde 12.09.2016, 21.29.44_preview

Jeg har arbeidet med å utarbeide en helhetlig og god oppvekstpolitikk som ble vedtatt i oppvekstmanifestet på  Ap Landsmøtet i 2019. I 2018-2019 var jeg tillitsvalgt sentralt i Arbeiderpartiet, jeg var medlem av Oppvekstutvalget.

Leon Bafondoko og Ap-leder Jonas Gahr Støre under lanseringen av oppvekstmanifestet 31.Januar.2019

Troen på Jesus

Jesus er mitt forbilde. Jeg tror, deler og lever etter verdiene til verdens mest innflytelsesrike mann: Jesus. I sin korte levetid strakte Jesus seg ut til absolutt alle i samfunnet, syke, fattige og rike.Han viste mennesker omsorg og empati. Og han ga dem alle en ukrenkelig verdi.

Foto. Døpt 04.05.2013

Jeg fant viktige svar om livet, i en bok som er skrevet for rundt 2000 år siden: Bibelen. Jeg har ikke gjort min tro på Jesus til en privatsak, fordi mennesker som bekjenner seg til et livssyn har ikke mulighet til å slå av og på troen sin. For meg er troen på Jesus min grunnleggende identitet som menneske. Troen har gitt meg viktige holdninger og verdier. Jesus har gitt meg en mening med livet, håp og mange svar på viktige spørsmål.

Preke

Engasjement

Gjennom et mangeårig samfunnsengasjement har jeg blitt vist tillit i mange ulike organisasjoner:

 • Skoleåret 14/15, var mitt første år på videregående, da ble jeg valgt til elevrådsleder og styremedlem i skoleutvalget ved Tiller videregående skole.
  Som elevrådsleder tok jeg initiativ til å fornye skolens mobbemanifest. I den anledning var jeg den første elevrådslederen som arrangerte en anti-mobbe uke i samråd med elev- og lærlingombudet i daværende Sør-Trøndelag og Akershus fylkeskommune. Anti-mobbe uken ble omtalt i NRK- midtnytt.

 • Fra 2014-2015 var jeg medlem av i Ungdommens bystyre i Trondheim.

 • Fra 2015-2017 var jeg skribent og blogger i FN-Sambandets Ungdomspanel. Der skrev jeg innlegg og artikler om internasjonale problemstillinger om fred, menneskerettigheter, likestilling, fattigdom, klima og miljø.

 • Fra 2015 til 2016 var jeg nestleder i AUF i Trondheim.
FOTO EMIL JOHANSSON NRK Drømmekolen

Leon Bafondoko foto
 • I  2018 frem til 31.Oktober 2018 var jeg tillitsvalgt som Nestleder i AUF i Trøndelag.

 • I 2018-2019 var jeg medlem i Arbeiderpartiets oppvekstutvalgOppvekstutvalget har utarbeide en helhetlig og god oppvekstpolitikk for partiet. Oppvekstmanifestet ble vedtatt av APs landsmøtet i april 2019.
 • I april 2019-september 2019 var jeg  medlem i DNT ungs landsstyre (Den Norske Turistforening)  
 • 24.Oktober 2019 ble jeg folkevalgt bystyrepolitiker (Ap), som bystyrerepresentant er jeg medlem av oppvekstkomimteen i bystyret i Trondheim.
Foto: Thomas Tangen