Flytt klasserommet ut av Norge

Å besøke konsentrasjonsleirer og fengsler fra andre verdenskrig, gjorde sterkt inntrykk på Leon Bafondoko.

Det nærmeste vi kommer en vaksine mot nazisme, rasisme og fremmedfrykt, er å se den grusomme historien med egne øyne.

Siden 1998 har mer enn 100.000 norske ungdommer reist på en historisk dokumentasjonsreise med Aktive Fredsreiser. Det er jeg glad for.

Verdenshistorien på nært hold

1. mai kom jeg hjem fra en utrolig spennende, lærerik og sterk klassetur. Vi besøkte Auschwitz i Polen, Sachsenhausen, Ravensbrück og Stasi-fengselet i Tyskland, Krakow og Berlin

På turen lærte vi mye mer enn på skolebenken

Å se Auschwitz, et leirsted der ondskap ble satt i system til å drepe 1,1 millioner uskyldige mennesker, gjorde sterkt inntrykk. Turen ga oss en praktisk og variert skoledag, der vi fikk se og høre om verdenshistorien ved å besøke konsentrasjonsleirene og dagens Europa. Historien kom plutselig veldig nær, og tårene rant da vi fikk høre og se hvordan nazistene torturerte jødene.

Lærer mer

På turen lærte vi mye mer enn på skolebenken. Klasseturen viste seg å bli et veiskille i livet for alle turdeltagerne. For å få til en mer praktisk og variert skoledag, som ungdom ønsker, er det nødvendig med flere faglige og sosiale turer. Aktive Fredsreiser har gitt over 100.000 ungdommer innsikt i hva som skjedde under andre verdenskrig, og trekker linjer til Europa og verden i dag ved å legge vekt på informasjon om menneskerettigheter, fred og forsoning.

Målet er at vi kommer hjem igjen med kunnskap om hvor viktig det er å bekjempe nynazisme og fremmedfrykt. I tillegg lærte vi at konflikter kan løses og fred kan skapes, fordi turen satt undertrykkelse og krig i perspektiv til menneskerettigheter og toleranse.

Turens største verdi er at vi ser grusomhetene på nært hold

Alle bør få muligheten

Det er viktig å gi ungdommer ulike måter å tilegne seg kunnskap på. Derfor burde kommunene spandere klasseturer til Europa. Vi trenger å se og lære om hvordan troen på menneskeverd og toleranse ble destruert gjennom hatet og fremmedfrykten nazistene dyrket opp.

De vil komme hjem med en forståelse for det ukjente, og med større toleranse og respekt for det som er annerledes – og den flerkulturelle verdenen vi lever i. Det er tross alt et faktum at innvandrere, romfolk og jøder stadig blir utsatt for fordommer og rasisme.

Turens største verdi er at vi ser grusomhetene på nært hold. Å se åstedene for noen av de groveste, rasistiske forbrytelsene som noen gang er begått, er det nærmeste vi kommer en vaksine mot nazisme, rasisme og fremmedfrykt.

Effektene er store

Minnene er mange og sterke etter besøket i Auschwitz. Det var godt å ha verdige minnestunder, med tid til å reflektere og ta vare på det vi hadde sett og hørt. En reise med Aktive Fredsreiser er et minne for livet og elevene returnerer som selvstendige ungdommer, som tør å ta sine egne valg og stå på egne ben.

Historien lærte oss om å hate hatet og elske kjærligheten.

Historien lærte oss om å hate hatet og elske kjærligheten. Min opplevelse minnet meg på hvor viktig det er alltid å fortsette kampen mot fremmedfrykt, rasisme og diskriminering. Vi kan ikke forandre historien, men fremtiden kan vi alltid påvirke.

Derfor er det viktig å flytte klasserommet ut av Norge.

Leon Bafondoko (16)

Artikkelen var på trykk i Aftenposten Tirsdag 13.Mai.2014

Link: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/BjGv/Flytt-klasserommet-ut-av-Norge

Flytt klasserommet ut av Norge. Skjermdump