Ungdom blir stående uten sommerjobb

Trondheim kommune har ikke et godt nok samarbeid med næringslivet om å få ungdom ut i sommerjobb. Eksamenstiden er over, elevene er ute i sommerferie, og noen er så heldige og har sommerjobb. I mange år har sommerferien vært en tid der skoleungdommer ønsker å bruke sommeren til å tjene egne penger og få arbeidstrening….

Innvandrerne som ikke får bidra

Norge betaler fem milliarder for innvandrerne som ikke får bidra etter beste evne. Er det dette skattepengene mine går til?

Delingsøkonomi er fremtiden

Stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked. Vi som er født mellom starten av 1980-tallet og årtusenskiftet blir kalt millenniumgenera-sjonen. Vi bidrar med å endre, utvikle og utfordre det tradi-sjonelle arbeidslivet. Vi har introdusert en ny måte å tjene penger på gjennom delingsøkonomi. Vi ønsker å dele mye…