Barnevernet skal være en tjeneste med barn i fokus – ikke penger

Som tidligere fosterbarn mener jeg at tiden er inne for en ordentlig opprydding i barnevernstjenesten, og når Arbeiderpartiet skal prøve å rydde opp er vi nødt til å stille tydelige politiske krav. Onsdag forrige uke leverte Arbeiderpartiet et forslag til Stortingetom at barnevernsinstitusjoner kun skal kunne eies og drives av det offentlige og ideelle organisasjoner. Nå drives…

Sannheten om barnevernet

Vi har skapt et barnevern som sliter ut både barn og familier, fremfor å gi dem håp og motivasjon. Noe må gjøres! Leon Bafondoko (17) mener det er regjeringens, her representert ved barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet), hovedansvar å rette opp hva han mener er alvorlige feil i barnevernssystemet. Det er ingen hemmelighet…

Når barnevernet svikter

1 av 5 fosterhjem sier de ikke får hjelpen de trenger av barnevernet, skriver Leon Bafondoko (16). 10.000 barn i Norge i dag kan ikke bo hos egne foreldre. Når systemet svikter, er det barna som må møte og leve med konsekvensene. Programmet Brennpunkt fra NRK har vist to episoder om barnevernet og hvordan systemet svikter….