Dette skal gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere

Et utvidet introduksjonsprogram til flyktninger skal bidra til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere. Introduksjonsprogrammeter et heltidsprogram for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente. Programmet skal kvalifisere flyktninger til utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. Programmet tilbyr blant annet norskopplæring, grunnleggende opplæring i samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Dette  har stor betydning for kommunens integreringsarbeid fordi introduksjonsprogrammet og norskopplæring bidrar…

Arbeiderpartiet vil ha ungdom i arbeid og utdanning!

Inkludering av unge i arbeids- og samfunnsliv er Arbeiderpartiets viktigste valgkampsak. Akkurat nå er våre største samfunnsutfordringer at 100.000 unge er verken i skole eller jobb. En av ti unge faller utenfor arbeidsliv og utdanning, viser tallene fra SSB. Den unge generasjonen har det veldig tøft nå, de trenger et ordentlig samfunnsløft!  I juni var det…