Om redaktør

Jeg er Eskil Gaasø Indrestrand og er redaktør for Leon Bafondoko. Jeg er 19 år og er oppvokst i Trondheim.

Sammen med Leon, har jeg fullført mine år på barne- og ungdomsskolen på den kristne friskolen Tomasskolen Trondheim kristne grunnskole. Og i 2017 fullførte jeg videregående Kristen videregående skole Trøndelag (KVT). Jeg gikk studiespesialisering med fokus på samfunnskunnskap.

Så lenge jeg kan huske har Jesus vært en del av mitt liv. Han har gjennom blant annet måten han levde på jorda og bibelen vært en svært viktig rettesnor og farsfigur i mitt liv. Han har gitt meg selve meningen med livet, kunnskap og betingelsesløs kjærlighet.

Starten på engasjementet

Engasjementet mitt for samfunnet tok av når jeg var gammel nok til å få se 21-nyhetene på TV2. Sendingen er og var en tv-tradisjon for familien. Jeg bestemte meg tidlig at siden jeg da fikk lov å være opp så sent skulle jeg ta informasjonen jeg fikk innover meg. Nyhetene oppdaterte meg og jeg lærte meg tidlig å reflektere over utfordringer lokalt, nasjonalt og globalt.

Engasjementet mitt var sådd i meg og det utviklet seg videre. Når jeg var 12 år og åttende klassing fikk jeg tilliten av skolen til å bli med i Ungdommens bystyre i Trondheim. I Ungdommens bystyre fikk jeg og resten av ungdommene muligheten til å treffe vedtak på vegne av barn og ungdom i Trondheim, som tidlig i saks-prosessen, ble bragt inn til de folkevalgte i det ordinære bystyre i byen.

Ordfører

I 2015 fikk jeg ungdommens bystyrets tillit til å være deres leder for kultur, idrett og friluftsliv. Året etter ble jeg Trondheim Kommunes Ungdomsordfører.

eskil ordfører

Min fanesak var, og nå forsåvidt, psykisk helse. Jeg og de andre ungdommene prøvde å ta fatt i de lite hyggelige statistikkene om ungdommen i Trondheim: «Annenhver ungdomsskoleelev du går forbi i Trondheim er misfornøyd med utseende sitt». Vi var flere ganger i media om saken: Derfor «er jeg er overbevist om at å forebygge utfordringer tidlig er langt bedre enn å gjøre noe med de senere», skrev jeg i Adresseavisen.»

Jeg gikk også i front for å endre saksutfallet i Gråkallen-vinterpark. Bystyret ønsket en gang- og sykkelvei til 60 millioner opp til anlegget, noe som vi i ungdommens bystyre mente var ugunstig:

«– I ungdommens bystyre har vi grublet på hvem som kommer til å bruke en gang- og sykkelsti opp til Gråkallen vinterpark. Vi kunne kanskje hatt en liten stafett hvor bystyrepolitikerne går fra Ferista til Skistua med fullt ski- eller snowboardutstyr og se hvor mange som har lyst til å stå på ski når de er kommet opp, sier Eskil Gaasø Indrestrand, ordfører i ungdommens bystyre.» Etter dette endret bystyret mening.

Jeg fikk også muligheten til å få internasjonal erfaring gjennom offisielt besøk til Skottland og skandinavisk konferanse i Finland.

Jeg var på rådhuset med Ungdommens bystyre fra jeg var 12 til 18 år. I etterkant ble jeg konferansier for Trondheim Kommune og rådgiver for Ungdommens bystyre.

Integrering

Sommeren 2016 ble jeg også valg til fylkesleder for Kristent interkulturelt arbeid (KIA ung). Gjennom det ukentlige integreringsarbeidet stod vi for en styrket opplæring i norsk kultur, styrket norskspråklig opplæring og et sosialt samlingssted for alle. Vi lagde norsk tradisjonskost og oppdaterte oss ukentlig på norske nyheter. Gjennom arbeidet mangedoblet jeg antall innvandrere og flyktninger som kom til tilbudet. Arbeidet vokste seg så stort at vi måtte samarbeide med mange elever på en bibelskole i Trondheim for å gi innvandrerne et godt tilbud.

Skribent

I etterkant av mine engasjement tok jeg pennen fatt. Jeg valgte å vende blikket fra lokalpolitikk og integrering til utenrikspolitikk. Jeg fikk muligheten til å komme på trykk i blant annet: Adresseavisen, Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen og Dagsavisen.

Gründer

På mitt siste år på videregående startet jeg oppe en tech-bedrift med noen klassekamerater. Vi skapte: inTouch. Vi skapte en applikasjon som skulle gjøre det enklere for ungdommer å komme i kontakt med skolen.

inrouch

Appen ble svært godt mottatt.

 • Vi vant internmessen på KVT, mellom KVT og Tiller Vgs.
 • Vi ble også den andre beste ungdomsbedriften i fylket.

Bedriften har lært meg mer om hvordan man kan gjennom dekke behov i ungdommene rundt oss.

Humanitær organisasjon

Sammen med, blant annet, Leon og fotballspiller Mushaga Bakenga opprettet vi en humanitær organisasjon. Organisasjon som skal jobbe for bedre vilkår for barn i Kongo. Den heter Jabez´ Verden.

Vi er med å finansierer og forbedrer skolehverdagen til over 880 sårbare barn som lever under krig og konflikt.

Grafikk, film og nettside

Helt siden ungdomsskolen har jeg hatt en interesse for grafikk og markedsføring. Jeg lærte meg raskt foto- og filmredigerings-programmene til Adobe og jeg fikk flere oppdrag.

Jeg har skapt grafikk og film for

 • Organisasjon som gikk i møter med Jonas, Erna og russisk regjering
 • KVT – fotball-reklame- film med Per Ciljan og Mushaga
 • Innsamlingsaksjonen «Hope for all», som fikk inn rekordstort beløp det året.
  Skapte i den anledning film med Leo Ajkic, biskopen i Trondheim, Sophie Elise og Odd Nordstoga
 • Trondheim Kommune
 • KIA Ung
 • Betel Tronheim
 • Bafondoko.com
 • Jabez´Verden – nettside og grafikk
 • inTouch – applikasjon og grafikk
 • Skolerevy på KVT