Arbeiderpartiet utvikler barnehagetilbudet i Trondheim

Arbeiderpartiet vil at kvaliteten i barnehagetilbudet skal utvikles gjennom prosjekter som gir kommunens barnehageansatte faglig påfyll og mer kunnskap om barns oppvekst og utvikling. Det satses på prosjekter som skal utvikle kunnskap og kvalitet i barnehagetilbudet i Trondheim kommune. Kommunedirektøren arbeider med en ny helhetlig modell for å organisere det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen. Barnehagen…