Dette skal gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere

Et utvidet introduksjonsprogram til flyktninger skal bidra til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere. Introduksjonsprogrammeter et heltidsprogram for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente. Programmet skal kvalifisere flyktninger til utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. Programmet tilbyr blant annet norskopplæring, grunnleggende opplæring i samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Dette  har stor betydning for kommunens integreringsarbeid fordi introduksjonsprogrammet og norskopplæring bidrar…