Lær av Thora Storm

Dagens pugge- og testskole tar mer energi enn den gir. Ved Thora Storm videregående skole har de gjort noe med det.