Innvandrerne som ikke får bidra

Norge betaler fem milliarder for innvandrerne som ikke får bidra etter beste evne. Er det dette skattepengene mine går til?