Kristendommen er grunnlaget for naturvitenskap

Det er forbløffende at flere mener kristendom ikke er forenlig med vitenskapen. Det er faktisk fornuftig å mene at kristen tro gir et fornuftig grunnlag for å drive naturvitenskap, i motsetning til det grunnlaget ateistene bygger sin vitenskap og kunnskap på.

Innvandrerne som ikke får bidra

Norge betaler fem milliarder for innvandrerne som ikke får bidra etter beste evne. Er det dette skattepengene mine går til?