Regjeringen svikter de yngste

Det er ingen grunn til å liberalisere alkoholsalget. Derimot savner jeg tiltak som kan hjelpe barn av alkoholmisbrukere. En ny regjeringsperiode har startet. Regjeringen innleder perioden med å løse det de ser på som de viktigste utfordringene nordmenn står ovenfor i de neste fire årene. De har valgt å starte med å utvide åpningstiden på alkoholsalget…