Unge må engasjere seg

24. oktober markeres FN-dagen, og den feires over hele verden. Markering av FN-dagen er en påminnelse om at visjonen om en mer rettferdig, miljøvennlig og fredelig verden ikke er mer enn summen av det alle de 193 medlemslandenes blir enige om. FN-dagen feires 24. oktober hvert år, og er FNs bursdag. Vi feirer det FN…

I Norge har vi et svakt lovverk som tillater barneekteskap

FN-dagen er en påminnelse om Norges forpliktelse til FNs bærekraftsmål som innebærer å avskaffe barneekteskap innen 2030. Ifølge norsk lov kan 16- og 17-åringer gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen. Barneekteskap må bli forbudt i alle land, også her hjemme i Norge. Hvert år blir 15 millioner jenter giftet bort som barn….

Det er viktig at Listhaug svarer ungdommene

Regjeringen kan ikke sitte stille å overse det politiske ungdomsopprøret som er i Trondheim. Elevene fra Katta Videregående skole, Thora Storm Videregående skole og Rosenborg ungdomsskole arrangerte en stor ungdomsdemonstrasjon i Trondheim onsdag formiddag. Engasjementet til elevene må erkjennes. Over 1000 elever demonstrerte mot utvisningen av søsknene Abbasi – Ehsan (15), Taibah (18) og Yasin (20),…