Delingsøkonomi er fremtiden

Stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked. Vi som er født mellom starten av 1980-tallet og årtusenskiftet blir kalt millenniumgenera-sjonen. Vi bidrar med å endre, utvikle og utfordre det tradi-sjonelle arbeidslivet. Vi har introdusert en ny måte å tjene penger på gjennom delingsøkonomi. Vi ønsker å dele mye…

Erna begår et generasjonsran

Aldri før har en regjering brukt så mye oljepenger. I sin tale til Høyres landsmøte i 2013 sa Erna Solberg at arven etter Stoltenberg var et mer oljeavhengig Norge. I dag kan en rekke fagfolk konkludere med at arven etter Solberg-regjeringen er et mer oljeavhengig Norge. I hvert statsbudsjett fra denne regjeringen har det vært en…