Høyre velger de rikeste foran de eldre

Vi ser hva Høyre i dag gjør i regjering: De gir de rikeste i Norge milliarder i skattekutt, når disse pengene heller kunne vært brukt på en bedre eldreomsorg. Gjennom «Ung i Jobb» er jeg så heldig at jeg får jobbe med å gi glede og omsorg til eldre i Trondheim kommune, sammen med svært…