Sannheten om barnevernet

Vi har skapt et barnevern som sliter ut både barn og familier, fremfor å gi dem håp og motivasjon. Noe må gjøres! Leon Bafondoko (17) mener det er regjeringens, her representert ved barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet), hovedansvar å rette opp hva han mener er alvorlige feil i barnevernssystemet. Det er ingen hemmelighet…