#GenerasjonPrestasjon

Samfunnet har skapt krav til ungdommer basert på konkurranse og perfeksjonisme. Kravene fra samfunnet om vellykkethet er så høyt at selv de dyktige ungdommene føler at de ikke er bra nok for samfunnet. Hanne Skartveit forklarer det så godt i sin VG-artikkel «det tause opprøret»: Vi lever i et samfunn der alle har mulighet til å…