Samfunnets verdier er viktigere enn noen gang

Samfunnet ønsket et åpnere samfunn etter 22.07.2011. PST og myndighetenes pressekonferanse 24/07 ga oss et åpnere samfunn. Samfunnet er i en tid der vi må stå samlet og vise kjærlighet til våre medborgere. Fellesskapet har ansvar for å vise tydelig avstand fra ekstremisme og terror. Målet med terrorisme er å få oppmerksomhet om en sak, formidle et…

Alle skal ha lik rett til videregående skole

I fjor gikk nærmere 7 000 elever ut av ungdomsskolen med karakteren 1, eller som ikke var vurdert i ett eller flere fag. Forslaget til Frp om å sette krav til at elever må ha karakter 2 eller bedre i fagene norsk, matte og engelsk for å komme inn på videregående opplæring, er et kraftig…