Vi støtter lærerne!

Samfunnet skaper ikke bedre lærere av at man uttrykker systematisk mistillit til jobben de gjør. Lærerne demonstrerer i Oslo mot forslaget fra Kommunenes Sentralforbund (KS) i tariffoppgjøret. Dagens arbeidstidsavtale gir lærerne frihet til å planlegge, tilrettelegge og gjøre nødvendig oppfølgingsarbeid utenfor kjernetiden. Dette er helt nødvendig. På tide å vise takknemlighet Dagens lærere er ikke…